מחירון שירותים

 • ביקור טכנאי (עד שעה) – 200 ש"ח.
 • חצי שעה נוספת (או חלק ממנה) – 50 ש"ח.
 • תיקון מחשב נייח במעבדה כולל איסוף והחזרה (ללא גיבוי) – 300 ש"ח.
 • תוספת גיבוי חומר במעבדה – 100 ש"ח.
 • בדיקת מחשב נייד במעבדה, כולל איסוף והחזרה – 200 ש"ח.
 • תיקון מחשב בשליטה מרחוק – באמצעות האינטרנט (עד שעה) – 100 ש"ח.

הערות ותנאים כללים:

 • המחירים אינם כוללים מע"מ (למעט לקוחות פרטיים).
 • המחירים אינם כוללים תוכנות ו/או חלקי חילוף.
 • שעת הביקור הראשונה נחשבת כשעה מלאה מהדקה הראשונה.
 • שעות הביקור הנוספות תחושבנה ביח' בנות חצי שעה.
 • השירות הפיזי ניתן באזור שלומי, נהריה, עכו, קריות, חיפה, כרמיאל וישובי הגליל המערבי.