מחירון שירותים

  • ביקור טכנאי (עד שעה) – 200 ש"ח.
  • חצי שעה נוספת (או חלק ממנה) – 50 ש"ח.
  • תיקון מחשב נייח במעבדה כולל איסוף והחזרה (ללא גיבוי) – 300 ש"ח.
  • תוספת גיבוי חומר במעבדה – 100 ש"ח.
  • בדיקת מחשב נייד במעבדה, כולל איסוף והחזרה – 200 ש"ח.
  • תיקון מחשב בשליטה מרחוק – באמצעות האינטרנט (עד שעה) – 100 ש"ח.

הערות ותנאים כללים:

  • המחירים אינם כוללים מע"מ.
  • לא כולל תוכנות ו/או חלקי חילוף.
  • שעת הביקור הראשונה נחשבת כשעה מלאה מהדקה הראשונה. שעות הביקור הנוספות תחושבנה ביח' בנות חצי שעה.
  • השירות הפיזי ניתן באזור שלומי, נהריה, עכו, קריות, חיפה, קרית טבעון, כרמיאל וישובי הגליל המערבי.